Mirosław

At the Window Sill | wym: 60x51cm | rok: 2008
Black Magic Point | wym: 68x58cm | rok: 2003
Chair | wym: 74x55cm | rok: 2010
Flash I | wym: 54x75cm | rok: 2011
Flash II | wym: 90x68cm | rok: 2012
Onions | wym: 51x60cm | rok: 2006
Pink Airon | wym: 60x51cm | rok: 2007
Practica | wym: 95x76 | rok: 2012
Printing Machine | wym: 51x60cm | rok:  2011
Still life with Ambrela | wym: 74x55cm | rok:2010
Three Ways | wym: 51x60cm | rok: 2012
White Box | wym: 73x93cm |rok: 2012
White chair I | wym: 55x60cm | rok: 2003
White chair II | wym: 61x50cm | rok: 2003
Yellow box | wym: 51x60cm | rok: 2012
Camera | wym: 62x51cm | rok: 2007
Landscape with Boat | wym: 81x60cm | rok: 2012
Red Table | wym: 50x61cm |rok: 2003
Black Ambrela | wym: 100 x 150 cm | rok. 2016
Record Player Bambino | wym: 100 x 150 cm | rok. 2017
 Crash | wym: 120 x 160 cm | rok. 2016