город

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Polski.