Dąbrówka

1966 – Urodzona w Gdańsku
1986 – Dyplom Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie
1995 – Dyplom pracowni malarstwa prof.Hugona Laseckiego w PWSSP w Gdańsku
1996 – Reprezentantka malarstwa gdańskiego w ramach obchodów 20-lecia współpracy partnerskiej miast Brema-Gdańsk
1999 – Współorganizator dorocznej aukcji charytatywnej, na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Rumii „Rumianie dzieciom”.
Udział w aukcjach Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, na rzecz dzieci autystycznych (wielka gala Business Center Club)
2000 – Zaproszona na II Festiwal Kultury Polskiej w Hildesheim

Wystawy:
1992 – Koln „ Et-Cetera” Galerie
1995 – Sopot – „Kantor Sztuki”
1996 – Bremen – Rathaus
1997 – Bonn/ Bad Honnef – „Idea & Art”. Galerie
1998 – Bonn/Bad Honnef – „Idea & Art.” Galerie
1998 – Vluyn „Kulturhalle”
1998 – Metmann – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
2000 – Hildesheim „II Polnischen Kulturfestivals”
2000 – Sinzig „Alte Rathaus “ – Galerie
2003 – Gdańsk – Galeria “Alternetywna”
2006 – Vluyn – „Kulturhalle”
2006 – Gdańsk – „Oficyna Sztuki Dom Aktora”
2006 – Oberhausen – „ KIR” Galerie
2008 – Vluyn – Klinik
2012 – Dusseldorf – „Monter Galerie”